תמונות מקובה בזמן הקצר שהייתי שם

לחץ על כל תמונה ותקבל אותה בהגדלה, לאחר מכן תדפדף באמצעות החיצים
ימינה ושמאלה שבתחתית כל תמונה

יאללה
click here
הביתה