טיול לגיאורגיה, מאי 2015מצגת מהטיול
התמונות מהמצגת