הפועל ר"ג במחנה אימונים בהונגריה, יולי 2013התמונות מהמצגת