משתמשים בכל מקום פנוי שאפשר לשים עליו את הענבים...