מתחילים במרתון של שטיפה ניקוי ודריכה של 10 שעות רצוף