לא תאמינו, עשיתי יין ביתי

לחץ על כל תמונה ותקבל אותה בהגדלה, לאחר מכן תדפדף באמצעות החיצים
ימינה ושמאלה שבתחתית כל תמונה

הענבים מוכנים לשטיפה
להפרדה ולדריכה
40 ק"ג ענבים
מוכנים לייצור יין ביתי
החבית מוכנה בקוצר
רוח ליין
השתמשתי בכל מקום
פנוי שהיה לי
החבית מתחילה להתמלא
ביין הביתי
מתחיל במרתון של 10
שעות לשטיפה, ניקוי ודריכה
רגע לפני הייצור
ודנה ברקע
המדבקה שמודבקת על
בקבוקי היין

הללאי
click here
התיבה